Internasjonalt medlemskap

Medlemskap i Euroglaces

Medlemmene i Iskremforeningen er tilknyttet den europeiske foreningen for iskremprodusenter, Euroglaces. Medlemmene følger Euroglaces retningslinjer for iskrem.

Formålet med medlemskapet er å følge med på internasjonale trender og utvikling i innovasjon, teknologi og matsikkerhet – samtidig som vi sikrer arbeidsplasser i Norge.