Iskremtest

Slik gjennomfører du en iskremtest!

For at en iskremtest skal være rettferdig og gi et best mulig bilde av de forskjellige iskremene sin smak, konsistens og kvalitet er det viktig å passe på at alle iskremene har et likt utgangspunkt for testen.

Hvor lenge det er siden iskremen ble tatt ut av fryseren og hvor mange ganger den har blitt opptint for så å bli fryst igjen spiller en viktig rolle for spiseopplevelsen. Derfor er det viktig at tiden fra iskremen blir tatt ut av fryseren til den spises er så lik som mulig for alle produktene som er med i testen.

Hvordan en iskremtest gjennomføres er selvfølgelig avhengig av om testen har som mål å sammenligne smak, utseende, pris eller smeltehastighet og om den skal være spesifikk for eksempelvis barn eller voksne.

Noen tommelfingerregler vi vil anbefale å følge ved smakstester

Ha et størst mulig panel. Det aller beste er å ha minst 100 deltagere – noe som ikke alltid er mulig av praktiske hensyn. Prøv likevel å få så mange som mulig til å delta.

Ha mest mulig mangfold i panelet. Inkluder mennesker fra flere deler av landet, i forskjellige aldersgrupper og med forskjellige preferanser.

Ta ut iskremen fra fryseren minimum et kvarter før den skal spises. Da er smaken mest fremtredende.

Pass på at de forskjellige iskremene har vært ute av fryseren like lenge ved smaking og at ingen av iskremene har vært opptint lengre enn de andre under transport.

Prøv å oppbevare iskremen som skal sammenlignes ved samme høyde i fryseren. Iskrem som lagres i toppen av fryseren er bløtere enn iskrem som lagres i bunnen av fryseren

Vurder om emballasjen skal vises for panelet. Testresultatene blir normalt sett påvirket av emballasje og merkegjenkjenning.

Ikke smak på for mange iskremer på for kort tid – kulden i munnen minker smaken på iskremen som spises sist.

Når testen er ferdig og skal publiseres er det viktig å være åpen om testens premisser, hvordan panelet ble satt sammen, hva som ligger til grunn for utvalget av iskrem og hvilke kriterier ved isen som ble vektlagt i testen.