Norsk innovasjon

For å lage iskrem som er så god og trygg som norske forbrukere forventer har norske iskremprodusenter toppmoderne fabrikker og dyktige fagfolk i alle ledd av produksjonen.

De norske iskremprodusentene har bare de siste årene investert flere hundre millioner norske kroner i nye maskiner og ny teknologi. Disse investeringene er nødvendige for å holde seg i fronten av den teknologiske utviklingen. Investeringene sikrer i tillegg at norske iskremprodusenter er konkurransedyktige også i fremtiden. Slik sikres samtidig norske arbeidsplasser.

De toppmoderne fabrikkene tar hensyn til myndighetskrav og reguleringer og har utstyr som ingen andre i hele verden kan skilte med. I dag er mye av produksjonen automatisert ved hjelp av blant annet roboter, sensorer og deteksjonsutstyr. Mye av utstyret som skal til for å produsere norsk iskrem spesialbestilles.

Mange av menneskene som jobber hos norske iskremprodusenter har en ekstrem spisskompetanse på iskremproduksjon. De har kunnskap om hvordan man lager mat som smaker godt, er holdbar, trygg, bærekraftig og av generelt høy kvalitet.

For at iskremen skal møte alle dagens og morgendagens krav til kvalitet og bærekraft må man ha mennesker i produksjonen med ledende kunnskap innen kjemi, næringsstoffer, HMS, hygiene, prosessindustri, kvalitetsarbeid og mye mer. Norske iskremprodusenter er med på å holde denne kompetansen i Norge.