Norsk landbruk

Norsk iskremproduksjon skaper store verdier for det norske landbruket. Hele 4% av den norske melkeproduksjonen er på bestilling fra de norske iskremfabrikkene.

Iskremprodusentenes konstante melkebehov bidrar til å opprettholde produksjon av meieriprodukter på norsk jord, noe som er viktig både for videreføring av norsk kultur og norske tradisjoner, arbeidsplassene i distriktene, norsk innovasjon og for matsikkerheten til det norske folket. Matsikkerheten, vår evne til å lage nok og trygg mat til vår egen befolkning, selv i krisetider, er viktig for enhver nasjon.