Norske arbeidsplasser

Hennig-Olsen Is, Diplom Is, Isbjørn Is og Kulinaris opprettholder over 850 arbeidsplasser på sine fabrikker. Dette er arbeidsplasser der det både trengs spesialkompetanse og der ungdom på jakt etter sommerjobb kan få gjøre meningsfylt arbeid i sesongen.

De norske iskremfabrikkene er ofte hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunnet sitt og i tillegg til å skape over 850 årsverk med arbeid på sine fabrikker skapes det store ringvirkninger for norsk landbruk. Det krever hele 332 gårdsbruk for å levere melken og fløten som trengs til å produsere iskrem til det norske folket.