Om Iskremforeningen

Foreningen for norske iskremprodusenter

Trykk på punktene for å se hvor vi holder til!

Hennig Olsen is AS

Hannevika, Vesterveien 51,

4613 Kristiansand

TLF 38 00 11 00

www.hennig-olsen.no

Diplom-Is AS

Brennaveien 10,

1481 Hagan

TLF 02001 / 51 37 16 04

www.diplom-is.no

Kulinaris AS

Trollåsveien 8,

1414 Trollåsen,

TLF 66 80 02 50

www.kulinaris.no

Isbjørn Is AS

Vestre Lindhaugen 1,

5303 Follese

TLF 56 15 25 00

www.isbjornis.no

Hva gjør vi?

Iskremforeningens medlemmer består i dag av 4 norske iskremprodusenter som er lidenskapelig opptatt av kvalitetsis.

Vi skal jobbe for å ivareta medlemmenes interesser, samt tilby presse og forbukere nyttig, opplysende og interessant informasjon om norsk iskrem og iskremproduksjon.

Iskremforeningens formål

Iskremforeningens formål er ved fellesopptreden å fremme medlemmenes felles interesser i forbindelse med produksjon og omsetning av spiseis i Norge samt bransjepolitiske spørsmål forøvrig. Foreningen skal ikke drive økonomisk virksomhet.